Sjukdomar

Har du någon av dessa sjukdomar? Då kan du få venlafaxin

Här hittar du information om olika sjudomar som du kan drabbas av och där din läkare kan ge dig venlafaxin för att behandla dig. Du får vanligtvis venlafaxin när du lider av en depression. Din läkare använder läkemedlet främst för att behandla olika typer av psykiatriska sjukdomar.

Gå din behandling med venlafaxin bra så kan din sjukdom helt hävas. I andra fall så kan ditt läkemedel förebygga och lindra dina symtom.

Andra exempel på när din läkare kan ge dig venlafaxin är när du lider av ångestsyndrom eller när du lider av social fobi. I ovanliga fall så kan du få venlafaxin när du lider av svåra premenstruella besvär.

När du tar dina tabletter med venlafaxin så hjälper de till att normalisera dina nivåer av serotonin- och noradrenalin i din kropp och du mår därför bättre.

Venlafaxin är vad din läkare kallar ett SNRI-preparat. Vill du veta mer: hur SNRI-läkemedel fungerar och påverkar din kropp.

Lider du av depression?

När du lider av depression så har du drabbat av en vanlig psykisk sjukom. Du upplever en känsla av att du mår dåligt, du kan uppleva att du får ett lågt självförtroende och kanske upplever du att ditt intresse för att ta dig för roliga och livsbejakande saker helt försvinner. När du har drabbats av din depression så kan du ofta känna att ditt liv känns meningslöst och utan syfte. Du ser ingen framtid för dig och ingen enkel väg ur din nuvarande situation.

Du kan drabbas av din depression av olika anledningar. Den kan uppkomma av psykiska omständigheter. Den kan också uppkomma som en bieffekt av att du har drabbats av andra sjukdomar. Ibland kan du drabbas av en depression som en negativ biverkning av att du tar vissa speciella läkemedel eller att du missbrukar droger.

Depression, klicka här för att läsa mer om hur du drabbas av depression.

Lider du av ångest?

När du har drabbats av ångest så har så tar det så upplever du ofta en onormalt och omotiverad stark rädsla. Du känner dig förmodligen också allmänt nervös och du oroar dig mycket. Dessa känslor kommer till dig omotiverat och oftast utan att du blir utsatt för något speciell situation eller något speciellt hot.

Ångest är ett symtom som du kan få som del av någon annan psykisk sjukdom som har drabbat dig. Det kan vara att du har drabbats av ångeststörning, psykos eller depression.

Ångestsyndrom och hur det kan drabbar dig.

Har du drabbats av social fobi?

Specifik fobi är en annan typ av fobi. Kanske för spindlar…

När du upplever onormal och omotiverad rädsla eller starkt obehag i sociala sammanhang så har du drabbats av social fobi. Din läkare diagnoserar dig ofta i en av två grupper av social fobi. Antingen så har du drabbats av vad din läkare kallar för generell social fobi eller vad din läkare kallar för specifik social fobi. Social fobi är en del av flera typer av ångestsyndrom som du kan drabbas av.

När din läkare säger att du har generell social fobi så upplever du ångest när du är eller tänker på att vara tillsammans med andra människor.

När din läkare säger att du har specifik social fobi så innebär det att du bara känner starkt obehag för speciella social situationer, kanske om du ska hålla ett föredrag eller om du behöver åka buss med många andra okända människor.

Läs mer om social fobi: symtom på och behandling av.