Innan du tar venlafaxin

Här får du insikt om i vilka situationer du ska vara extra försiktig innan du tar läkemedel med venlafaxin. Du kan läsa om när du ska vara extra uppmärksam för att undvika allvarliga biverkningar när du tar dina tabletter och vad du bör tänka på innan du blir gravid, om du redan är gravid eller om du ammar.

Med denna information kan du känna dig tryggare med hur vida det är OK för dig personligen att medicineras med venlafaxin läkemedel. Du undviker att få onödiga biverkningar av venlafaxin och att utsätta dig för onödiga risker.

Liksom för i princip alla läkemedel så ska du alltid sträva efter att ta den lägsta möjliga dosen (som ger bra effekt för dig) och försöka att använda läkemedel med venlafaxin under en begränsad tid.

Får du i dig en högre dos än vad din läkare har ordinerat så finns det risk att du råkar ut för allvarliga biverkningar.

Venlafaxin ska du inte använda om du är under 18 år. Är du under 18 år och tar tabletter med venlafaxin så får du en markant ökad risk för allvarliga biverkningar. I undantagsfall kan din läkare ändå bedöma att det är fördelaktigt för dig att medicineras med venlafaxin.

Hur du vet när du ska låta bli att ta venlafaxin

Du ska inte ta läkemedel med venlafaxin:

 • Om du är överkänslig så att du får allergiska reaktioner mot venlafaxin eller något annat hjälpämne som finns i tabletterna
 • Om du samtligt eller i anslutning till medicinering med venlafaxin tar eller har tagit någon typ av MAO-hämmande läkemedel

Du ska vara extra försiktig om du är i någon av dessa situationer

Har du eller har du haft vissa typer av sjukdomar eller sjukdomstillstånd kan venlafaxin bidra till att förvärra ditt tillstånd. Oftast är det dock inget problem men du skall vara extra uppmärksam på om du märker av några negativa effekter av venlafaxin. Du ska iaktta extra försiktighet och berätta för din läkare:

 • Om du har diabetes
 • Om du har haft problem med aggression
 • Om du eller någon släkting har haft bipolär störningen eller mani
 • Om du blöder lätt
 • Om du har haft hyponatremi
 • Om du har haft epileptiska anfall
 • Om du har haft ett förhöjt blodtryck
 • Om du har haft grön starr

Vad du bör veta om du redan tar andra läkemedel

Om du samtigit med venlafaxin tar andra läkemedel så ökar risken för dig att drabbas av vissa biverkningar. T.ex. löper du en större risk att utveckla serotonergt syndrom.

Berätta alltid för din läkare om du tar andra läkemedel än venlafaxin, då kan han eller hon ge dig de bästa möjliga förutsättningarna för att bli frisk.

Tar du något av följande läkemedel så kan de påverka din behandling med venlafaxin och det är mycket viktigt att du berättar det för din läkare innan du börja ta tabletter med venlafaxin.

 • MAO-hämmare (Monoaminooxidashämmare)
 • Tripataner
 • Andra antidepressiva läkemedel t.ex. SSRI-preparat eller tricykliska preparat

Det samma gäller för läkemedel som innehåller något av följande ämnen:

 • litium
 • linezolid (antibiotikum)
 • moklobemid (MAO-hämmande preparat)
 • sibutramin (viktminsknings preparat)
 • tramadol (smärtstillande)
 • johannesört (naturläkemedel)
 • tryptofan (mot sömproblem)

Viktigt att veta om du är gravid eller ammar

Om du planerar att bli gravid, om du redan är gravid eller om du ammar ditt barn så är det viktigt att beakta innan du behandlas med venlafaxin. Lär mer under venlafaxin användning: ”Vad du bör veta om du är gravid eller ammar”.