Venlafaxine bluefish

Venlafaxine bluefish är ett läkmedel som du kan få utskrivet av din läkare. Här hittar du information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Venlafaxine bluefish alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

Venlafaxine bluefish
Venlafaxine bluefish tabletter

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Venlafaxine bluefish är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

Hur din kropp påverkas av Venlafaxine bluefish

Din kropp påverkas av Venlafaxine bluefish genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Undvik Venlafaxine bluefish om du är allergisk mot något av dessa ämnen

När du tar tabletter av Venlafaxine bluefish så får du förutom den aktiva substansen också i dig andra ämnen. Dessa ämnen är i allmänhet helt ofarliga för dig. Dock om du i sällsynta fall överreagerar mot något av dessa ämnen så ska du undvika att ta dessa tabletter.

Hjälpämnen och övriga ämnen i Venlafaxine bluefish:

 • mikrokristallin cellulosa
 • povidon
 • talk
 • vattenfri kolloidal kiseldioxid
 • magnesiumstearat
 • Etylcellulosa
 • kopovidon
 • Svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin (37,5 mg kapslar)
 • Svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin (75 mg kapslar)
 • Alluraröd, (E129), para-orange FCF (E110), briljantblå FCF (E133), titandioxid (E171), gelatin (150 mg kapslar)
 • Shellack, röd järnoxid (37,5 och 75 mg kapslar)
 • Shellack, titandioxid (150 mg kapslar)

Venlafaxine bluefish biverkningar som kan drabba dig

Venlafaxine bluefish biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av venlafaxine bluefish.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Venlafaxine bluefish kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Venlafaxine bluefish är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Venlafaxine bluefish så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Venlafaxine bluefish

Venlafaxine bluefish 75 mg: Depotkapslar med styrkan på 75 mg kan känna igen på kapslarnas persikofärgade färg. Kapslarna är ogenomskinliga. Depotkapslarna innehåller 6 stycken vita eller benvita runda och bikonvexa minitabletter med den aktiva substansen venlafaxin (12,5 mg per styck).

Venlafaxine bluefish 150 mg: Depotkapslar med en styrka på 150 mg kan du känna igen på att de har en mörk orange färg. Depotkapslarna är ogenomskinliga. De innehåller 12 stycken benvita eller vita runda, bikonvexa minitabletter som vardera innehåller 12,5 mg av den aktiva substansen venlafaxin.

3 snabba fakta om Venlafaxine bluefish

 • Venlafaxine bluefish är ett läkemedel som du får utskrivet på recept av din läkare
 • Venlafaxine bluefish finns i kapslar om 2 olika styrkor: 75 mg och 150 mg
 • Venlafaxine bluefish är ett läkemedel som marknadsförs av Bluefish Pharmaceuticals AB i sverige

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så kan du läsa vidare: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin.