Venlafaxin alkohol

Venlafaxin alkohol är en kombination som du bör vara försiktig med. Här läser du vad du behöver veta om venlafaxin och alkohol. När du förstått vad som står här så slipper du att oroa dig för vad som händer i din kropp när du har tagit alkohol, eller vill dricka alkohol, samtidigt som du tar dina venlafaxin tabletter.

När du dricker alkohol och samtidigt medicineras med venlafaxin så blir du påverkad av alkoholen på samma sätt som alla andra. Du blir berusad precis på samma sätt som när du inte tar ditt läkemedel.

Vad du bör veta är att alla olika tillverkare av tabletter med venlafaxin rekommenderar att du ska låta bli att dricka alkohol samtidigt som du tar dem. Kombinationen venlafaxin alkohol är alltså något som tillverkarna själva tycker att du bör undvika.

Då du använder berusningsmedel så som alkohol så kommer din kropp att påverkas och exakt hur du påverkas kan bero på de olika typerna av läkemedel som du tar.

Den största anledningen till att du alltid ska tänka på att vara försiktig med att dricka alkohol när du samtidigt tar venlafaxin (vilket förövrigt gäller alla anti-depp mediciner) är att din hjärna direkt påverkas av alkoholen.

Venlafaxin och alkohol påverkar viktiga kemiska signalsubstanser i din hjärna

När du dricker alkohol så påverkas din hjärna på kemisk väg, vilket leder till att du känner dig berusad. Alkoholen fungerar genom att din inverkar på en av dina signalsubstanser som heter GABA (gammaaminosmörsyra). När du tar venlafaxin så påverkas din hjärna samtidigt genom att dina halter av serotonin- och noradrenalin ändras. Forskare har visat att det finns ett indirekt samband och en samverkan mellan dessa tre viktiga signalsubstanser i din hjärna. Det betyder för dig att den alkohol som du dricker kan ha en indirekt kemisk påverkan på din depression

Venlafaxin alkohol: om du dricker stora mängder och tar venlafaxin samtidigt

Venlafaxin alkohol
Venlafaxin alkohol: stora mängder sprit bör du inte kombinera med ditt läkemedel

Dricker du extrema mänger alkohol på en gång så att din promille blir väldigt hög så löper du en ökad risk för negativa biverkningar av venlafaxin på din kropp. Därför bör du om du ändå väljer att dricka alkohol dricka mindre mängder och med måtta. Det är alltså bra om du låter bli att drick 10-15 starköl eller 1-2 flaskor vin på en kväll. Du slipper du en ökad risk för att du drabbas av CNS-depression, att du råkar ut för medvetslöshet och, kanske, i värsta fall också andningsuppehåll

CNS-depression innebär att ditt centrala nervsystem (din hjärna och nerver i din ryggmärg) påverkas negativt. Det kan innebära att:

  • din puls sjunker kraftigt
  • du blir medvetslös och
  • du kan hamna i koma eller i värsta fall dö

Vissa läkare kan berätta för dig att du löper en risk att bli mer påverkad av alkohol än vanligt. Det kan dock vara mycket individuellt och det är inte alls säkert att du kommer att märka någon skillnad.

Utöver kunskap om venlafaxin alkohol så läs nu vidare för att du helt och hållet ska förstå hur venlafaxin inverkar på dina nivåer av signalsubstanser i din hjärna.

Lämna en kommentar