Användning av venlafaxin

Hur du ska använda venlafaxin för att få bästa effekt och minimera dina risker

När du förstår och tar till dig informationen på den här sidan så kan du känna dig trygg när du tar dina tabletter med venlafaxin. Du får förståelse för hur du ska ta dina tabletter för att de ska fungerar så bra som möjligt för dig. Du får också veta vad du ska göra om du någon gång glömmer att ta en av dina tabletter med venlafaxin och du slipper att känna dig osäker på vad du ska göra istället.

Du får vanligtvis venlafaxin för att behandla, förebygga och lindra olika typer av psykiska sjukdomar som du kan drabbas av. Din läkare använder venlafaxin för att behandla olika typer av depression, generaliserat ångestsyndrom, sociala fobier och panikångest. I sällsynta fall kan venlafaxin även användas för att behandla svåra premenstruella problem.

Venlafaxin används främst för att behandla:

Vad du ska tänka på innan du tar venlafaxin

Du kan vara överkänslig eller ha utvecklat en allergi mot venlafaxin, i detta fall så ska du inte ta venlafaxin utan din läkare kan ge dig ett annat läkemedel som passar dig bättre.

Behandlas du med ett MAO-hämmande preparat ska du aldrig använda venlafaxin samtidigt. Denna grupp av läkemedel har används sedan 50-talet för att behandla bland annat depression. Numera är det dock ovanligt att du kommer i kontakt med dem.

Kombinerar du venlafaxin med en MAO-hämmare så kan det leda till att du drabbas av mycket allvarliga bieffekter. Du kan till exempel drabbas av förhöjt blodtryck, förvirring, hyperaktivitet, skakningar, koma. I sällsynta fall så kan du drabbas av döden.

Du ska vänta i minst två veckor efter att du har slutat med ditt MAO-läkemedel innan du tar venlafaxin. Du ska vänta i minst fem veckor innan du tar MAO-läkemedel efter att du har slutat med venlafaxin. Anledningen är att dessa båda läkemedel finns kvar i din kropp långt efter att du har slutat äta dem.

Skulle du ha problem med dina njurar eller din lever är det viktigt att du talar med din läkare. Din läkare kan i detta fall behöva ändra din dos av venlafaxin.

Här kan du läsa mer: innan du tar venlafaxin.

Hur du tar venlafaxin för bästa effekt

När du tar dina venlafaxin tabletter så är det bästa för dig att du tar dem vid ungefär samma klockslag varje dag. Du kan ta dina tabletter antingen på kvällen eller på morgonen, du kan själv välja vad som passar dig bäst.

Du tar lämpligen dina tabletter och sväljer ner dem med ett glas kallt vatten eller annan dryck. Du bör också ta dem i samband med att du äter någon typ av mat.

När du tar dina tabletter är det viktigt att du sväljer dem hela. Om du öppnar dina tabletter genom att krossa dem eller genom att du tuggar på dem så kommer ditt läkemedel fungera sämre. Din behandling blir mindre effektiv.

Din läkare ger dig alltid en anvisning för hur du ska ta ditt läkemedel. Du ska aldrig ta fler av dina tabletter än din läkare har sagt att du ska. Du ska heller aldrig sluta att ta dina tabletter innan din du har talat med din läkare och hon eller han har sagt att det är ok.

Hur du ska sluta med venlafaxin

När du slutar att ta dina tabletter med venlafaxin så kommer du med största sannolikhet att uppleva obehagskänslor (utsättningssymptom). Därför är det viktigt att nedtrappning och utsättning av ditt läkemedel sker i samrådan, och under översikt, med din läkare.

Typiska symtom som du kan komma att uppleva när du slutar är trötthet och huvudvärk. Du kan också få problem med din mage och drabbas av illamående, diarré och/eller kräkningar. Yrsel, överdriven irritation, oro och mardrömmar är andra symtom du kan drabbas av.

Nedtrappning kan exempelvis ske under en period av c:a 4 veckor, utsättningssymtom upphör normalt inom ett par veckor.

Se även Erfarenheter av att ta venlafaxin.

Se även Fakta för förskrivare Utsättning av läkemedel [7. Antidepressiva].

Se även Varning för SSRI:s utsättningssymtom.

Vad händer om du dricker alkohol samtidigt som du tar venlafaxin

Om du vill eller har druckit alkohol samtidigt som du tar dina tabletter med venlafaxin finns det ett par saker du bör veta. Läs mer om venlafaxin alkohol.

Hur du vet hur stor dos av venlafaxin du ska ta

Vill du veta hur många tabletter av ditt läkemedel som du ska ta, hur ofta och vad som händer om du tar för många tabletter så ska du läsa mer här: venlafaxin dosering.

Om du glömmer att ta din tablett…

Skulle du glömma att ta dina tabletter vid ett tillfälle så kan du ta dem lite senare istället. Har du väntat ända tills det är dags för dig att ta din nästa dos så ska du bara ta den som vanligt och hoppa över att ta de tabletter som du har glömt.

Du ska aldrig kompensera glömda tabletter genom att ta fler än de antal tabletter som din läkare har sagt att du ska ta på ett dygn.

Vad du bör veta om du är gravid eller ammar

Normalt sätt så ska du aldrig ta venlafaxin när du är gravid eller när du ammar. Det är förknippat med risker för ditt barn. Det kan dock hända att det ändå är ett bättre alternativ för dig att fortsätta med venlafaxin än att sluta. Där för är det viktigt att du alltid talar om för din läkare om du ammar, är gravid eller planerar att bli det.

Om du i samråd med din läkare tar venlafaxin när du är gravid så ska du alltid tala om det för läkarna eller din barnmorska när du åker in till din förlossning. Ditt barn kan nämligen behöva speciell hjälp när det föds.  Ditt barn kan ha svårt att andas och kanske inte äta så mycket som det skulle behöva. Din läkare och din barnmorska kan alltid hjälpa dig.

Venlafaxin amning: när du ammar och tar venlafaxin så får också ditt barn i sig din medicin via din bröstmjölk. Där för är det viktigt att du talar med din läkare och pratar om hur vida du eventuellt ska sluta ta venlafaxin eller om du ska sluta amma ditt barn.