Venlafaxin sandoz

Venlafaxin sandoz är ett läkmedel som du kan få utskrivet av din läkare. Här hittar du information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Venlafaxin sandoz alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Venlafaxin sandoz är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

4 snabba fakta om Venlafaxin sandoz

  • Venlafaxin sandoz är en receptbelagd medicin som din läkare kan skriva ut mot bl.a. depression
  • Venlafaxin sandoz finns som kapslar om 37,5 mg, 75 mg och som 150 mg
  • Venlafaxin sandoz marknadsförs av det danska bolaget Sandoz A/S i Köpenhamn
  • Venlafaxin finns som både depotkapslar och vanliga tabletter om 75 mg

Hur din kropp påverkas av Venlafaxin sandoz

Din kropp påverkas av Venlafaxin sandoz genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Venlafaxin sandoz biverkningar som kan drabba dig

Venlafaxin sandoz biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av Venlafaxin sandoz.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Venlafaxin sandoz kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Venlafaxin sandoz är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Venlafaxin sandoz så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Venlafaxin sandoz

venlafaxin sandoz 75 mg
Venlafaxin sandoz 75 mg tablett

Venlafaxin sandoz 75 mg: depotkapslar med en styrka av 75 mg. Du kan enkelt känna igen dessa kapsla på den ljusrosa färgen. Kapslarna är gjorda av gelatin, är hårda och innehåller små vita eller benvita korn med venlafaxin.

venlafaxin sandoz 150 mg
Venlafaxin sandoz 150 mg tablett

Venlafaxin sandoz 150 mg: de starkaste depotkapslarna med venlafaxin från Sandoz med en styrka av 150 mg. Du kan själv känna igen dessa kapslar på att de har en brun-röd färg. Dessa gelatinkapslar har ett innehåll av benvita eller vita granulatkorn.

Venlafaxin sandoz 75 mg: tabletter med en styrka av 75 mg. Dessa avlånga tabletter kan du känna igen på färgen. De har en svagt rödbrun eller brunaktig färg. Tabletterna har en brytskåra där varje halva är märkt med texten 7. Med hjälp av brytskåran så kan du enkelt dela tabletten i två lika stora halvor med vars respektive styrka blir 37,5 mg.

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så läser du nu vidare om: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin sandoz.