Venlafaxin Actavis

Venlafaxin Actavis är ett läkemedel som du får för att i första hand behandla olika typer av depressionsrelaterade sjukdomar som du kan ha drabbats av. Här kan du läsa om Venlafaxin Actavis, biverkningar, fakta och hur det fungerar. Med bra information och rätt kunskap kan du känna dig tryggare med ditt läkemedel och du slipper oroa dig för saker du inte känner till.

Venlafaxin actavis
Venlafaxin actavis tabletter

Du får en klar bild över olika biverkningar som du kan drabbas av när du tar dina tabletter med Venlafaxin Actavis, samt de risker som du utsätter dig för när du tar venlafaxin samtidigt som alkohol. Du behöver inte känna dig utlämnad och osäker.

Det finns flera olika läkemedel med venlafaxin. Venlafaxin Actavis är ett av de vanligaste i Sverige.

Hur Venlafaxin Actavis påverkar din kropp och hur du minimerar riskerna

När du tar dina tabletter med Venlafaxin så tar du ett läkemedelspreparat som kallas för SNRI-preparat. Det är en relativt vanlig grupp antidepressiva läkemedel som fungeras genom att påverka olika kemiska substanser i din hjärna. SNRI står för ’Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors’ på engelska eller selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare på svenska. Du kan läsa mer om hur venlafaxin läkemedel fungerar och påverkar dig.

Venlafaxin Actavis gör att dina nivåer av två viktiga signalsubstanser, serotonin och noradrenalin, balanserar och du kan därför må bättre.

Venlafaxin Actavis och alkohol som tas samtigit kan i vissa situationer vara en farlig för dig. Du kan läsa exakt när de farliga effekterna av venlafaxin och alkohol kan uppstå.

När du tar dina tabletter med Venlafaxin Actavis så ska du tänka på att undvika ett par situationer där riskerna med ditt läkemedel blir större.

Till exempel ska du aldrig ta Venlafaxin Actavis om du är får allergiska reaktioner mot venlafaxin eller andra ämnen i dina tabletter. Du ska heller aldrig ta Venlafaxin samtidigt eller i omedelbar anslutning till att du tar tabletter med någon MAO-hämmare. Detta kan leta till livshotande situationer för dig.

Om du tidigare har drabbats av ett par speciella sjukdomar ska du alltid prata med din läker innan du tar Venlafaxin Actavis. Har du haft eller har några av dessa sjukdomar ska du vara extra försiktig om:

 • Du har eller har haft problem med dina ögon (t.ex. grön starr)
 • Du har eller har haft högt blodtryck
 • Du har eller har haft epileptiska anfall
 • Du har eller har haft hyponatremi
 • Du har eller har haft blödningsrubbningar
 • Du har stigande nivåer av kolesterol
 • Du eller någon släkting har eller har haft mani eller bipolära störningar
 • Du har eller har haft ett aggressivt beteende
 • Du har diabetes

Tar du andra typer av läkemedel samtidigt så kan dessa läkemedel inverka negativt på din behandling med Venlafaxin Actavis. Var därför extra vaksam på om du upplever några konstiga biverkningar. Skulle det uppstå några komplikationer så ska du alltid prata med din läkare.

Normalt så ska du vara över 18 år för att behandlas med Venlafaxin Actavis. Din risk för allvarliga biverkningar ökar om du är yngre än så och tar läkemedel med venlafaxin. Det finns dock situation där det ändå kan vara bättre för dig att medicineras med Venlafaxin Actavis än att låta bli.

Hur du får koll på Venlafaxin Actavis biverkningar på 1 minut eller mindre

När du tar Venlafaxin Actavis så kan du drabbas av en rad olika biverkningar. Vissa biverkningar är vanligare än andra och det är inte alla biverkningar som är direkt farliga för dig.

De absolut vanligaste biverkningar som du kan känna av är:

 • Illamående och huvudvärk
 • Muntorrhet
 • Onormalt mycket svettningar

Här kan du hitta mer om samtliga biverkningar som du kan få av Venlafaxin Actavis.

3 snabba fakta om Venlafaxin Actavis

 • Venlafaxin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som du hämtar ut på ditt apotek
 • Venlafaxin Actavis finns i kapslar med 3 olika styrkor: 37,5 mg, 75 mg och 150 mg
 • Venlafaxin Actavis är ett Svenskt läkemedel som saluförs av Actavis AB

9 alternativ till Venlafaxin Actavis

Venlafaxin Actavis är ett antidepressivt läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin. Det är det kemiska ämnet venlafaxin i dina tabletter som gör att du mår bättre och att du kan leva ett drägligt liv.

I Sverige finns det flera olika läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin. De finns alla att hämta ut på ditt apotek och din kontakt på apoteket kan ge dig olika alternativ vid olika tillfällen. För dig så innebär det att du kan få ett nytt läkemedel varje gång du hämtar ut dina tabletter. Alla olika läkemedel har dock exakt samma funktion och effekt på dig.

Här kan du skaffa dig en överblick över alternativ till Venlafaxin Actavis, andra läkemedel med venlafaxin.