Funktion

Denna sida ger dig förståelse för hur venlafaxin fungerar och hur ditt läkemedel verkar på din kropp. Efter att du har läst informationen här så slipper du fundera på vad som händer med dig när du tar dina tabletter med venlafaxin. Istället så får du koll på hur din medicin hjälper dig genom att lindra och förebygga din sjukdom. Du läser också om hur det kommer sig att venlafaxin kan finnas kvar i dig även långt efter att du har slutat ta dina tabletter.

Venlafaxin är ett läkemedel som tillhör en grupp antidepressiva preparat som heter SNRI-preparat. Denna typ av läkemedel används främst för att behandla olika sjukdomar relaterade till depression. Ibland kan din läkare även använda venlafaxin för att behandla andra typer av sjukdomar, men det är relativt ovanligt.

Andra exempel på SNRI-läkemedel som du kan komma i kontakt med i Sverige är Duloxetin och Milnacipran. Andra grupper av antidepressiva läkemedel som du kan komma i kontakt med är tricykliska och MAO-hämmande preparat

Hur venlafaxin påverkar din hjärna så du kan må bättre

Alla SNRI-preparat liksom venlafaxin på verkar nivåerna av serotonin- och noradrenalin i din hjärna. Venlafaxin fungerar genom att upptaget av dessa kemiska signalsubstanser (i din hjärna) delvis blockeras i dina nervceller. När upptaget av dessa båda ämnen blockeras medför det att den fria halten av serotonin- och noradrenalin ökar.

Forskare menar att din depression orsakas av en obalans av dessa signalsubstanser. När halten av fria serotonin- och noradrenalin signalsubstanser ökar så kan din balans återställas och du mår bättre. I många fall så kan din sjukdom helt försvinna. I andra fall så kommer den att lindras och förebyggas.

Venlafaxin kan ge dig oönskade effekter

Då venlafaxin fungerar genom att påverka viktiga signalsubstanser i din hjärna kan det hända att andra funktioner än de avsedda också påverkas. Liksom för andra läkemedel så ska du vara uppmärksam på om du påverkas på något icke önskvärt negativt sätt. SNRI-preparat så som venlafaxin kan ge dig en rad olika mer eller mindra allvarliga biverkningar.

Du kan bland annat uppleva dessa biverkningar: du kan drabbas av muntorrhet, du kan få kraftig huvudvärk och du kan bli illamående. Läs mer: topp 21 biverkningar som drabbar användare av venlafaxin.

Hur du går vidare nu

Med rätt kunskap och med en klar bild över hur din medicin fungerar, vilka risker din utsätter dig för kan du känna dig tryggare med ditt läkemedel. Klicka här för att gå vidare och slippa gissa dig till saker som du lätt kan inhämta kunskap om här: biverkningar av venlafaxin eller läkemedel med venlafaxin.