SNRI-preparat

Här kan du läsa för att få en förståelse för vad ett SNRI-preparat är och hur det fungerar.

SNRI-preparat är en förkortning som står för Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare). Dessa typer av preparat används i antidepressiva läkemedel som i sin tur används för att behandla olika typer av depression relaterade sjukdomar. Till exempel kan din läkare ordinera dig ett SNRI-preparat om du har drabbats av depression eller om du har drabbats av vissa typer av ångestsyndrom.  Ofta kombineras din behandling även med någon form av psykoterapi.

SNRI-preparat
SSRI, tricykliska och SNRI-preparat.

I mindre vanliga fall kan dessa preparat också användas för att behandla svåra fall av premenstruella besvär och vissa typer av kronisk smärta.

Andra typer av antidepressiva läkemedel som är besläktade med SNRI-preparat är:

  • SSRI (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors = selektiva serotoninåterupptagshämmare)
  • Tricykliska antidepressiva

De vanligaste SNRI-läkemedlen som du kan komma i kontakt med i Sverige är venlafaxin och duloxetin.

SNRI-preparat påverkar funktioner i din hjärna

Medan SSRI-preparat påverkar dina nivåer av serotonin så påverkar SNRI-preparat även dina nivåer av noradrenalin i din hjärna.

Då SNRI-preparat påverkar dig i större utsträckning än SSRI så medför det även en ökad risk för negativa biverkningar. Därför brukar din läkare i förstahand välja att behandla dig med SSRI och först därefter om du behöver ytterligare behandling används SNRI-läkemedel.

Fungerar inte heller SNRI-läkemedel för dig kan din läkare pröva att behandla dig med tricykliska antidepressiva läkemedel. Dessa har i allmänhet bättre effekt men ytterligare en förhöjd risk för negativa biverkningar jämfört med både SSRI- och SNRI-preparat.