Venlafaxin STADA

Venlafaxin STADA är ett läkmedel som du kan få utskrivet av din läkare. Här hittar du information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Venlafaxin STADA alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Venlafaxin STADA är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

4 snabba fakta om Venlafaxin STADA

 • Venlafaxin STADA används först och främst för att behandla olika typer av depression, läkemedlet får du genom recept av din läkare
 • Venlafaxin STADA kommer i depotkapslar i doserna 37,5 mg, 75 mg och 150 mg
 • Venlafaxin STADA marknadsförs av det danska bolaget PharmaCoDane ApS
 • Den aktiva substansen i Venlafaxin STADA är venlafaxin

Hur din kropp påverkas av Venlafaxin STADA

Din kropp påverkas av Venlafaxin STADA genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Undvik Venlafaxin STADA om du är allergisk mot något av dessa ämnen

När du tar en tablett av Venlafaxin STADA får förutom den aktiva substansen venlafaxin också i dig ett par olika hjälpämnen. Om du överreagerar mot något av dem så ska du inte ta dessa tabletter.

Hjälpämnen i Venlafaxin STADA:

 • Sockersfärer (innehåller sackaros)
 • Etylcellulosa (E462)
 • Hydroxiproylcellulosa
 • Hypromellos (E464)
 • Talk (E553b)
 • Dibutylsebakat
 • Oljesyra
 • Kiseldioxid, kolloidal vattenfri
 • Gelatin
 • Natriumlaurylsulfat
 • Färgämnen: Nykockin (E124) Kinolingult (E104) Titandioxid (E171) (37,5 mg kapsel)
 • Färgämnen: Para-orange (E110) Kinolingult (E104) Titandioxid (E171) (75 mg kapsel)
 • Färgämnen: Para-orange (E110) Patentblått (E131) Titandioxid (E171) (150 mg kapsel)

Venlafaxin STADA biverkningar som kan drabba dig

Venlafaxin STADA biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av Venlafaxin STADA.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Venlafaxin STADA kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Venlafaxin STADA är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Venlafaxin STADA så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Venlafaxin STADA

venlafaxin stada 37,5 mg
Venlafaxin stada 37,5 mg kapsel

Venlafaxin STADA 37,5 mg: dessa hårda depotkapslar med en styrka av 37,5 mg kan du känna igen på färgen. Kapslarna har en karaktäriskt orange över del och en genomskinlig underdel. Genom den genomskinliga underdelen så kan du se innehållet, vita eller benvita små granulatkorn med venlafaxin.

venlafaxin stada 75 mg
Venlafaxin stada 75 mg tablett kapsel

Venlafaxin STADA 75 mg: dessa kapslar innehåller 75 mg av det aktiva ämnet venlafaxin. Du kan känna igen de här kapslarna på den karaktäristiska gula överdelen och den genomskinliga underdelen. Kapslarna innehåller benvita till vita små korn (granulatkorn) med den aktiva substansen.

Venlafaxin STADA 150 mg: kapslar med en styrka av 150 mg av venlafaxin. Du känner igen dessa kapslar på den gulbleka färgen på överdelen. Kapslarna är ogenomskinliga och hårda.  Varje depotkapsel innehåller små benvita eller vita granulat (små korn).

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så läser du nu vidare om: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin STADA.