Venlafaxin ratiopharm

Venlafaxin ratiopharm är ett läkmedel som du kan få utskrivet av din läkare. Här hittar du information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Venlafaxin ratiopharm alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Venlafaxin ratiopharm är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

5 snabba fakta om Venlafaxin ratiopharm

 • Venlafaxin ratiopharm används främst för att behandla dig vid depression, läkemedlet är receptbelagt
 • Venlafaxin ratiopharm kommer i form av depotkapslar i styrkorna 37,5 mg, 75 mg och 150 mg
 • Venlafaxin ratiopharm saluförs av det svenska bolaget Teva Sweden AB från Helsingborg
 • Venlafaxin ratiopharm tillverkas i Tyskland av Merckle GmbH
 • Den aktiva substansen i Venlafaxin ratiopharm är venlafaxin

Hur din kropp påverkas av Venlafaxin ratiopharm

Din kropp påverkas av Venlafaxin ratiopharm genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Undvik Venlafaxin ratiopharm om du är allergisk mot något av dessa ämnen

När du tar en tablett av Venlafaxin ratiopharm får förutom den aktiva substansen venlafaxin också i dig ett par olika hjälpämnen. Om du överreagerar mot något av dem så ska du inte ta dessa tabletter.

Hjälpämnen inuti kapseln:

 • Hypromellos
 • ammoniometakrylatsampolymer (typ B)
 • basisk butylerad metakrylatsampolymer
 • natriumlaurilsulfat
 • magnesiumstearat.

Hjälpämnen i kapselns skal:

 • titandioxid (E 171)
 • gelatin
 • röd järnoxid (E 172) (endast 75 mg kapsel)
 • erytrosin (E 127) (endast 150 mg kapsel)
 • indigokarmin (E 132) (endast 150 mg kapsel)

Venlafaxin ratiopharm biverkningar som kan drabba dig

Venlafaxin ratiopharm biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av Venlafaxin ratiopharm.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Venlafaxin ratiopharm kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Venlafaxin ratiopharm är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Venlafaxin ratiopharm så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Venlafaxin ratiopharm

Venlafaxin ratiopharm 37,5 mg
Venlafaxin ratiopharm 37,5 mg kapsel

Venlafaxin ratiopharm 37,5 mg: dessa kapslar innehåller 37,5 mg av den aktiva substansen venlafaxin. Du kan själv identifiera dessa kapslar på färgen. Denna kapsel är hel vit och ogenomskinlig. Kapslarna är hårda och innehåller en stycken rund bikonvex tablett. Kommer i så kallade blisterförpackningar.

venlafaxin ratiopharm 75 mg
Venlafaxin ratiopharm 75 mg kapsel

Venlafaxin ratiopharm 75 mg: dessa kapslar har ett innehåll av 75 mg av den aktiva substansen venlafaxin. Du kan känna igen de här på den hudfärgsliknade färgen. Depotkapslarna är ogenomskinliga och varje kapsel innehåller två stycken runda, bikonvexa tabletter. Blisterförpackingar.

venlafaxin ratiopharm 150 mg
Venlafaxin ratiopharm 150 mg tablett

Venlafaxin ratiopharm 150 mg: kapslar med en styrka av 150 mg av den aktiva substansen venlafaxin. Du känner igen dessa kapslar på den scharlakansröda färgen. Kapslarna är ogenomskinliga och hårda.  Varje kapsel innehåller tre stycken sunda bikonvexa tabletter med den aktiva substansen venlafaxin. Blisterförpackingar.

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så läser du nu vidare om: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin.