Läkemedel med venlafaxin

Här läser du om de olika läkemedlen med venlafaxin som din läkare kan skriva ut till dig och som du kan få på ditt apotek. Du får en klar bild över de olika alternativen som finns för dig. Du kommer att slippa känna dig förvirrad över de olika märkena, namnen och valen som du kan komma att stå inför.

Varje gång du går till ditt apotek för att hämta ut din medicin så kan du få ett nytt märke, men alltid med motsvarande verkan som det tidigare läkemedlet som du har använt.

De 3 vanligaste läkemedlen med venlafaxin som du kan få

Efexor® Depot, orginalet från Pfizer

Du får vanligtvis venlafaxin utskrivet för att behandla din depression. I vissa fall så kan du även få detta läkemedel för att behandla andra typer av sjukdomar som du lider av. Du kan läsa mer om sjukdomar som behandlas med venlafaxin.

När din läkare skriver ut venlafaxin till dig så får du ett så kallat generiskt läkemedel. Ett generiskt preparat innebär att det inte längre finns något patent på läkemedlet. Du kan därför att du sedan 200 (när patentet gick ut) kan komma i kontakt med en mängd olika tillverkare av läkemedel med den verksamma substansen venlafaxin.

Efter som du använder ett läkemedel där patentet har gått ut så har flera olika tillverkare börjat sälja medicin med venlafaxin. Du känner igen de olika läkemedlen på namnet som är uppbyggt av Venlafaxin + tillverkarens namn, till exempel, de 3 vanligaste är: Venlafaxin Actavis, Venlafaxin Krka samt Venlafaxine Bluefish. Original läkemedlet som du fortfarande kan köpa eller få utskrivet heter Efexor® Depot och tillverkas av Pfizer.

Personalen på ditt apotek betraktar alla dessa varianter som ett och samma läkemedel och de är i princip helt ut bytbara mot varandra. När din läkare eller ditt apotek ger dig ditt läkemedel så väljer de generellt sätt alltid det för stunden billigaste.

Du kan i väldigt sällsynta fall reagera olika på de olika varianterna från de olika tillverkarna. Det beror på att du är olika känslig för de olika hjälpämnena i preparaten (de olika preparaten kan ha olika tillsatta hjälpämnen).

Registrerade läkemedel med venlafaxin som du kan få på ditt apotek

FASS – lista över läkemedel med venlafaxin

Du kan se den senaste aktuella listan med registrerade läkemedel med venlafaxin genom att gå till FASS och göra en substanssökning på venlafaxin.

Hur du får bättre koll

Nu när du har bildat dig en överblick över de läkemedel som finns med venlafaxin så kan du gå vidare med:

  • Du läser en detaljerad beskrivning av det läkemedel som du använder, se lista ovan.
  • Du kan läsa mer om hur du ska använda venlafaxin för bästa effekt.
  • Du kan också läsa vidare om hur venlafaxin påverkar din kropp