Venlafaxin dosering

Dosering av venlafaxin; när du läser den här informationen om venlafaxin dosering så kommer du att få koll på hur stor dos av ditt läkemedel du ska ta. Du får reda på hur du vet hur ofta och hur många tabletter du ska ta av din medicin. Du får också förståelse för vad som händer om du tar en för stor dos av venlafaxin.

Din läkare skriver alltid ut tabletter med venlafaxin till dig på recept. Venlafaxin är allstå vad man på ditt apotek kallar för ett receptbelagt läkemedel.

När du får ditt recept av din läkare så får du också alltid med uppgifter på hur stor dos du ska ta. Din läkare har speciellt anpassad det antal tabletter som du ska ta till dig personligen. Din dos, alltså ett visst antal tabletter med en viss styrka, är anpassad efter din speciella situation, din ålder och din sjukdomsbild.

Hur du vet vilken venlafaxin dosering som är den bästa

Venlafaxin dosering
Dosering av venlafaxin för bästa effekt är olika från person till person.

Du får alltid bäst effekt av ditt läkemedel när du följer din läkares anvisningar. Gör du inte det så riskerar du att din sjukdom förvärras och/eller att du får allvariga biverkningar av din venlafaxin.

På din ask med tabletter så hittar du en etikett från ditt apotek. På denna apoteksetikett så kan du läsa din läkares ordination för dig.

Vanligen så ger din läkare dig en startdos på 75 mg venlafaxin per dag när du behandlas för din depression eller för din sociala fobi. Efter en tid så får du öka din dos och ditt antal tabletter som du tar per dag. Din läkare säger alltid till dig i förväg när det är dags för dig att öka din dos. Olika personer har olika behov och det är inte alltid din dos behöver ökas. Har du behov av det så kan din dos ökas till max 375 mg venlafaxin (för depression) per dag vid behandling av din depression. Behandlas du för social fobi så är den högsta dosen som du ska ta max 225 mg venlafaxin per dag (för social fobi).

Max doser av venlafaxin:

  • Vid behandling av din depression: 375 mg per dag
  • Vid behandling av din sociala fobi: 225 mg per dad

Venlafaxin kan förgifta dig om du tar fel dos

Venlafaxin är ett läkemedel som har relativt begränsad giftighet. Du kan ändå uppleva besvär om du tar stora doser av venlafaxin. Tar du en stor dos av läkemedlet så kan du börja kräkas och du kan drabbas av kraftigt illamående.

Tar du extremt stora doser (kraftig överdosering) så kan du drabbas av en förhöjd hjärtrytm, du kan drabbas olika stadier av trötthet (allt ifrån att du blir lite trött och dåsig till att du faller i koma), du kan drabbas av suddig syn, du kan få krampanfall och börja kräkas.

Har du tagit en större dos än vad din läkare har sagt att du ska så ska du alltid direkt kontakta din läkare eller ta kontakt med ditt apotek. Du kan också enkelt och snabbt ta kontakt med giftinformationscentralen. Giftinformationscentralen kan du ringa på telefonnummer 112, de hjälper dig med att göra en riskbedömning och ger dig vidare råd för vad du ska göra. Följ alltid den venlafaxin dosering som din läkare har rekommenderat dig.