Venlafaxin Krka

Venlafaxin Krka är ett läkmedel som du kan få utskrivet av din läkare. Här hittar du information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Venlafaxin Krka alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

venlafaxin krka
Venlafaxin Krka tabletter

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Venlafaxin Krka är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

Hur din kropp påverkas av Venlafaxin Krka

Din kropp påverkas av Venlafaxin Krka genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Venlafaxin Krka biverkningar som kan drabba dig

Venlafaxin Krka biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av venlafaxin krka.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Venlafaxin Krka kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Venlafaxin Krka är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Venlafaxin Krka så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Venlafaxin Krka

Venlafaxin Krka 37,5 mg: Kapslar med styrka 37,5 mg känner du igen på att kapslarna är vita och brunrosa, underdelen är vit och toppendelen är brunrosa. Kapslarna är fyllda med småkorn (granulatkorn) som har en vitaktig färg.

venlafaxin-krka-375mg-ask

venlafaxin-krka-375mg-tablett

Venlafaxin Krka 75 mg: Kapslar med styrka 75 mg känner du igen på at kapslarna har en ljusrosa färg. Hela kapseln har samma färg. Kapslarna är fyllda med vita granulatkorn.

Venlafaxin Krka 150 mg: Kapslar med styrka 150 mg känner du igen på den tegelröda depotkapseln. Hela kapseln är färgad med samma tegelröda färg och de är fyllda med små vitaktiga korn.

3 snabba fakta om Venlafaxin Krka

  • Venlafaxin Krka är ett läkemedel som du alltid får utskrivet på recept
  • Venlafaxin Krka finns i depotkapslar om 3 olika styrkor: 37,5 mg, 75 mg samt 150 mg
  • Venlafaxin Krka är ett svenskt läkemedel som marknadsförs av Krka Sverige AB

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så kan du läsa vidare: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin.