Venlafaxin orifarm

Venlafaxin orifarm är ett läkmedel som du alltid får utskrivet av din läkare. Här kan du hitta information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Venlafaxin orifarm alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

venlafaxin orifarm
Venlafaxin orifarm tabletter

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Venlafaxin orifarm är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

Hur din kropp påverkas av Venlafaxin orifarm

Din kropp påverkas av Venlafaxin orifarm genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Undvik Venlafaxin ratiopharm om du är allergisk mot något av dessa ämnen

När du tar en tablett av Venlafaxin ratiopharm får förutom venlafaxin också i dig andra hjälpämnen. Om är överkänslig mot något av dem så ska du inte undvika venlafaxin ratiopharm.

Venlafaxin ratiopharm innehållsämnen, kapsel:

 • hypromellos
 • ammoniummetakrylat-sampolymer (typ B)
 • natriumlaurilsulfat
 • magnesiumstearat

Innehållsämnen dragering:

 • basisk butylmetakrylat-sampolymer 12,5 %

Innehållsämnen kapselskal:

 • gelatin
 • titandioxid (E 171)
 • röd järnoxid (E172)
 • erytrosin (E127) (endast 150 mg kapsel)
 • indigotin I (E 132) (endast 150 mg kapsel)

Innehållsämnen tryck:

 • shellac
 • svart järnoxid (E172)
 • propylenglykol (E1520)

Venlafaxin orifarm biverkningar som kan drabba dig

Venlafaxin orifarm biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av venlafaxin orifarm.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Venlafaxin orifarm kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Venlafaxin orifarm är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Venlafaxin orifarm så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Venlafaxin orifarm

Venlafaxin orifarm 75 mg: dessa kapslar med en dos om 75 mg känner du igen på att de har en ljusbrun färg. Kapslarna är relativt ljusa och ogenomskinliga. Dessa kapslar är vad man kallar för depotkapslar de är hårda ogenomskinliga kapslar av gelatin. Dessa depotkapslar innehåller två stycken runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med venlafaxin. Kapslarna är märkta med texten ”VEN 75”

 Venlafaxin orifarm 150 mg: de här depotkapslarna med en dos om 150 mg kan du känna igen på den scharlakansröda färgen på kapseln. Depotkapslar är kapslar tillverkade av gelatin. De är hårda och innehåller tre runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med läkemedlet. Kapseln löser upp sig i din mage och läkemedlet går långsamt ut i din kropp. Depotkapslarna är märkta med ”VEN 150”

3 snabba fakta om Venlafaxin orifarm

 • Venlafaxin orifarm är en medicin som du får utskrivet på recept
 • Venlafaxin orifarm finns i gelatinkapslar (s.k. depotkapslar) om två olika styrkor: 75 mg plus 150 mg
 • Venlafaxin orifarm marknadsförs av Orifarm Generics AB i Stockholm

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så kan du läsa vidare: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin.