Efexor Depot

Efexor® Depot är ett läkmedel som du kan få utskrivet av din läkare. Här hittar du information om denna vanliga typ av antidepressiva läkemedel.

Du finner fakta och får förståelse för hur vilka negativa effekter som du kan drabbas av som biverkningar när du tar venlafaxin. Efexor® Depot alkohol: Du får förståelse för vilka risker som finns förknippade med att dricka alkohol och samtidigt ta tabletter med venlafaxin.

Efexor depot
Efexor depot tabletter

Med mer kunskap så känner du dig säkrare i dina val kring ditt läkemedel och du slipper att oroa dig för hur du ska påverkas.

Efexor® Depot är ett receptbelagt läkemedel och ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att du inte behöver betala hela kostnaden för ditt läkemedel utan efter att du har uppnått ett maxbelopp så blir din medicin kostnadsfri.

5 snabba fakta om Efexor® Depot

 • Efexor® Depot är ett receptbelagt läkemedel som du alltid får utskrivet av din läkare
 • Efexor® Depot kommer i kapsla med tre styrkor: 37,5 mg, 75 mg och den högsta 150 mg
 • Efexor® Depot är ett läkemedel som tillverkas av det multinationella läkemedelsföretaget Pfizer. De finns representerade i Sverige genom Pfizer AB.
 • Efexor® Depot var det första läkemedlet med venlafaxin och var patenterat t.o.m. 2006
 • Efexor® Depot fanns att köpa för konsumenter första gången 1994 i USA

Hur din kropp påverkas av Efexor® Depot

Din kropp påverkas av Efexor® Depot genom att läkemedlet reglerar din hjärnas nivåer av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin. När dina nivåer av dessa viktiga signalsubstanser balanseras så mår du oftast mycket bättre och din sjukdom kan i många fall helt försvinna eller lindras kraftigt.

Mer om hur läkemedel med venlafaxin fungerar så att du kan må bättre.

Undvik Efexor® Depot om du är allergisk mot något av dessa ämnen

När du tar en tablett av Efexor® Depot så får du förutom substansen venlafaxin också i dig ett par andra olika ämnen. Om du överreagerar mot något av dessa så ska du låta bli att ta de här tabletterna.

Hjälpämnen och övrigt i Efexor® Depot:

 • Mikrokristallin cellulose
 • Etylcellulosa
 • Hypromellos
 • Talk
 • Gelatin
 •  Titandioxid (E171)
 •  Svart, röd och gul järnoxid (E 172)
 • Rött bläck (shellack, röd järnoxid, propylenglykol, simetikon) (endast 37,5 samt 75 mg kapsel)
 • Vitt bläck (shellack, titandioxid, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon) (endast 150 mg kapsel)

Efexor® Depot biverkningar som kan drabba dig

Efexor® Depot biverkningar som du kan drabbas är av flera olika typer. Det är relativt vanligt att du drabbas av muntorrhet när du börjar ta dina tabletter. Du kan också drabbas av huvudvärk och illamående. Vissa personer får också onormala svettningar som biverkning av Efexor® Depot.

Det är inte alla som drabbas av biverkningar och ofta kan de vara övergående, du ska ändå alltid prata med din läkare om du upplever något onormalt efter att du har börjat ta dina tabletter.

Klicka här för att läsa mer om topp 21 biverkningar av venlafaxin.

Efexor® Depot kan ersättas med andra alternativ och vad det innebär för dig

Efexor® Depot är ett så kallat generiskt läkemedel vilket innebär att det finns en uppsjö av olika tillverkare av läkemedel med den aktiva substansen venlafaxin.

Alla dessa olika läkemedel från olik tillverkare är i grund och botten samma. De fungerar på samma sätt och du får samma effekt av dem alla. Oavsätt vilket alternativ av läkemedel som du får så innehåller de samma verksamma ämne (venlafaxin). I vissa fall kan det dock vara små skillnader i ingående hjälpämnen. De kan tillexempel vara olika smakämnen eller färgämnen som inte påverkar själva funktionen.

På ditt apotek så får du oftast det för stunden billigaste alternativet. Även om du tidigare har fått Efexor® Depot så kan du nästa gång du hämtar ut din medicin få tabletter med ett annat utseende från en annan tillverkare.

Mer om de olika läkemedlen med venlafaxin som du kan komma i kontakt med.

Hur du känner igen Efexor® Depot

Efexor® Depot 37,5 mg: dessa kapslar med dosen 37,5 mg kan du alltid känna igen på färgen och det tryckta mönstret. Kapslarna är persikofärgade och har en grå topp märk med ”W 37.5” i röd färgat bläck.

Efexor® Depot 75 mg: de här kapslar med dosen 75 mg skiljer sig från 37,5 mg kapslarna genom att ha en annan färg och prägling. Kapslarna har en ljusrosa färg (hela kapseln är har samma färg). De c:a 18 mm långa och 6 mm breda kapslarna är präglade i rött bläck med W 75.

Efexor® Depot 150 mg: dessa kapslar med dosen 150 mg venlafaxin kan du känna igen på den tegelröda färgen. Hela kapseln har samma tegelröda färg och är märkt med W 150 i vitt text. Dessa kapslar är de största Efexor kapslarna och mäter c:a 22 mm i längd och 7 mm i diameter.

För att känna dig tryggare med ditt läkemedel så läser du nu vidare om: topp 21 vanligaste biverkningarna av venlafaxin.