Venlafaxin – hur du får koll


Venlafaxin är en anti-depp medicin som du kan få av din läkare. På de här sidorna kan du läsa om hur venlafaxin påverkar din kropp och hur ditt läkemedel fungerar. Du kan läsa om biverkningar som kan drabba dig, till exempel kan du få problem med din vikt. Du läser också om att när du slutar med din medicinering så kan du drabbas av olika problem, det kallas för utsättningssymtom. När du får mer kunskap om ditt läkemedel så blir du tryggare och du slipper känna dig orolig för hur du påverkas av venlafaxin.

Venlafaxin

Venlafaxin tabletter

När du tar venlafaxin så tar du ett läkemedel som kallas för ett SNRI antidepressivt preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare). Ditt läkemedel som används främst för att medicinera och behandla dig för djupa eller måttliga depressioner. Din läkare kan också ge dig venlafaxin om du drabbats av ångest. I vissa fall kan läkemedlet även användas vid svåra premenstruella besvär. Hur venlafaxin kan behandla dina olika sjukdomar.

Venlafaxin kan du få utskrivet under ett par olika namn från olika tillverkare. De vanligaste varianterna som du kan få på ditt apotek heter venlafaxin plus tillverkarens namn. Till exempel kan du få tabletter som heter Actavis, Krka, Bluefish eller Efexor® Depot. De vanligaste läkemedlen som du kan få utskrivet med venlafaxin.

När du behandlas med venlafaxin så rekommenderar ibland din läkare att du också prövar med någon form av psykoterapi, en vanlig behandlingsform som du kan få heter kognitiv beteendeterapi (BTF).


Hur du ska ta venlafaxin och hur du minimerar riskerna

När du tar ditt läkemedel så är det viktigt att du tänker på ett par saker.  Du kan läsa mer om dessa saker:

Du kan ge dig själv de bästa förutsättningarna när du använder venlafaxin. Det gör du genom att följa de rekommendationer som finns och som du får av din läkare eller din kontakt på apoteket. Du gör det också genom att vara uppmärksam på olika kombinationer av andra läkemedel som du tar tillsammans med venlafaxin som kan ge dig alvarliga biverkningar.

Läs mer om hur du ska använda venlafaxin här.

Hur du och din kropp påverkas av venlafaxin

När du tar ditt läkemedel med venlafaxin så påverkas både nivån av serotonin och nivån av noradrenalin i din hjärna. Serotoninet och noradrenalinet är viktiga kemiskaföreningar som din kropp använder för att skicka signaler mellan dina nervceller. Forskare har visat att din depression påverkas av nivåerna av dessa ämnen i din hjärna. När du tar venlafaxin så rättas den obalans som du har i din hjärna upp och din depression kan försvinna helt eller minska i styrka.

Läs mer om hur venlafaxin fungerar och påverkar din kropp.

När dina egna nivåer av de viktiga signalsubstanserna serotonin och noradrenalin påverkas av venlafaxin så påverkas flera andra viktiga funktioner i din kropp. Du kan alltså märka av andra effekter än på din sjukdom av ditt läkemedel. Dess oönskade effekter kallas biverkningar. Läs mer om biverkningar här: 1 av 10 kan drabbas av venlafaxin biverkningar.

Nya och gamla läkemedel

Venlafaxin är vad din läkare kallar ett så kallat generiskt läkemedel. Det innebär i korta drag att du, varje gång du hämtar ut nya tabletter på ditt apotek, kan få ”nya” tabletter. Eller rättare sagt du kan få tabletter från en annan tillverkare än sist MEN innehållet (den aktiva substansen) är fortfarande samma.

Apoteket föreslår alltid att du ska ta de för stunden billigaste tabletterna. Vill du fortfarande ta original tabletterna, som din läkare troligtvis har skrivit ut till dig, så kan du få det också. Då behöver du dock i normalfallet betala mellanskillnaden (mellan det för stunden billigaste preparatet och det du vill ha) ur den egen plånbok. Funderar du mer på detta med utbytbara tabletter kan du läsa mer här.

Hur du går vidare nu

Genom att du får bättre kunskap och blir mer insatt i hur venlafaxin påverkar dig och hur det fungerar så känner du dig tryggare med ditt läkemedel. Du undviker att känna dig utlämnad utan att ha den nödvändiga kunskapen om venlafaxin och du slipper att oroa dig i onödan. Gör så här:

  1. Du börjar med att läsa om läkemedlet ska användas
  2. Där efter kan du läsa om hur det fungerar
  3. Sedan kan du läsa vidare om biverkningar och de olika läkemedlen som finns